Skip links

Tarihçe

TARİHÇE

BALAT SİNAGOGLARI TARİHİ

20. yüzyılın başında yaklaşık on bin Yahudi’nin ikamet ettiği Balat semti Ayvansaray ile Fener arasındaki bölgeyi kapsamaktadır.

Bu bölgede Yahudi yaşamı 1950’li yıllara kadar devam etti. Balat’a ilk yerleşen Yahudiler, Makedonya’nın Kasturiya kentinden göç eden yüz kadar gelir düzeyi düşük aileydi. 1492 göçünü izleyen yıllarda İspanya, Portekiz’den gelen Sefarad göçmenler ve 1599 yılında Rodos’tan göç edenler de bu bölgeye yerleşti.

Bizans Yahudileri olan Romaniotlar ile İspanya göçmeni Sefaradlar başlangıçta kendi sinagoglarını ve geleneklerini sürdürdürdü. Ancak birbirini izleyen deprem ve yangın gibi doğal afetler ve bölge nüfusunun haddinden fazla artması sonucu iki cemaat bir süre sonra kaynaştı.

Balat’ta yedi ayrı özerk dini bölge (Hachgaha) bulunurdu: Sigri, Karabaş (Lonca), Dubek, Ahrida, Kasturiya (Tekfur Sarayı), İstipol (Selma Tomruk) ve Tahta Minare.

Balat Sinagogları

Ahrida Sinagogu Kültür Varlıklarını Koruma Yüksek Kurulu’nun 16 Eylül 1987 tarihli kararı ile koruma altına alınmıştır.

Detaylı Bilgi
15.yy

Açılış Tarihi

BALAT AHRİDA MUSEVİ SİNAGOGU VAKFINA BAĞLI İBADETHANELER

Ahrida Sinagogu

Ahrida Sinagogu, İstanbul’un Fatih ilçesi Balat mahallesi Kürkçü Çeşme Sokağı’nda yer alan sinagogdur.

Detaylı Bilgi
Yanbol Sinagogu

Yanbol Sinagogu Bizans döneminde, Bulgaristan’ın Yanbolu şehrinden gelen Yahudilerin sinagoguydu.

Detaylı Bilgi
Çana Sinagogu

Çana Sinagogu, İstanbul’da bulunan ancak günümüzde kullanılmayan bir sinagogtur.

Detaylı Bilgi
İstipol Sinagogu

1694 yılında bir fermanla İstanbul’a kabul edilen, Makedonya’nın İştip kentinden göç etmiş Museviler tarafından yapılmıştır.

Detaylı Bilgi
Selaniko Sinagogu

Fatih Sultan Mehmet döneminde Selanik’ten İstanbul’a göç eden ve Balat’ta yerleştirilen Museviler tarafından yaptırılmıştı.

Detaylı Bilgi
Kasturya Sinagogu

Kasturya Sinagogu, geçmişte İstanbul’da Fatih ilçesinin Balat semtinde Hoca Çakır Caddesi üzerinde bulunan bir sinagogdur.

Detaylı Bilgi
This website uses cookies to improve your web experience.