Skip links

Yanbol Sinagogu

Tüm soru ve görüşlerinizi iletebilirsiniz.

  Ziyaret için Moiz Gabay ile iletişime geçebilirsiniz.

  0(532) 349 76 57

  Yanbol Sinagogu

  1693 tarihli fermandan Bizans döneminde mevcut olduğu anlaşılan bu sinagog Yanbol (Niğbolu) kasabasından göç ederek Balat’a yerleşen Yahudiler tarafından kurulmuş ve adını anılan yöreden almıştır.

  Avlusunda Bizans dönemi binaları bulunan Yanbol Sinagogu kâgir olup tavanı yağlıboya doğa resimleri ile süslenmiştir.

  Sedef kakmalı ahşap kapılı Ehal’e (Tevrat rulolarının saklandığı dolap) yaldız boyalı bir parmaklıktan geçip iki basamak çıkarak varılır. Azara (sinagoglarda kadınlar bölümü), tavana çakılı ahşap desteklerce taşınır.

  This website uses cookies to improve your web experience.