Skip links

İstanbul

Şabat Başlangıç : 20:11
(Kabalat Şabat)

 

Şabat Bitiş : 20:52
(Motsae Şabat)

Haftanın Bilgileri

20 2024 – 26 2024
14 Tammuz 5784 – 20 Tammuz 5784

Gelecek Bayram

Şiva Asar Betamuz 23 Temmuz 2024

İçerik Bulunamadı

Balat Sinagogları Tarihi

20. yüzyılın başında yaklaşık on bin Yahudi’nin ikamet ettiği Balat semti Ayvansaray ile Fener arasındaki bölgeyi kapsamaktadır.

Bu bölgede Yahudi yaşamı 1950’li yıllara kadar devam etti. Balat’a ilk yerleşen Yahudiler, Makedonya’nın Kasturiya kentinden göç eden yüz kadar gelir düzeyi düşük aileydi. 1492 göçünü izleyen yıllarda İspanya, Portekiz’den gelen Sefarad göçmenler ve 1599 yılında Rodos’tan göç edenler de bu bölgeye yerleşti.

DETAYLI BİLGİ

Bayramlar ve Özel Günler

5784/ 2023-2024 Dini Bayramlar Takvimi

 • Roş Aşana 16-17 Eylül 2023
 • Yom Kipur 25 Eylül 2023
 • Sukot 30 Eylül -1 Ekim 2023
 • Oşana Raba 6 Ekim 2023
 • Şemini Hag Atseret 7 Ekim 2023
 • Simhat Tora 8 Ekim 2023
 • Hanuka 8 – 15 Aralık 2023
 • Tu Bişvat 25 Ocak 2024
 • Purim 24-25 Mart 2024
 • Pesah 23-30 Nisan 2024
 • Yom Aatsmaut 14 Mayıs 2024
 • Lag Baomer 26 Mayıs 2024
 • Şavuot 12-13 Haziran 2024
 • Şiva Asar Betamuz 23 Temmuz 2024
 • Tişa Be Av 13 Ağustos 2024
 • Tu Be Av 19 Ağustos 2024

Haftanın Seuda Bağışı

LEVİ AİLESİ

SANİ LEVİ

MOTİ LEVİ

Sinagoglar

1693 tarihli bir fermandan anlaşıldığına göre bu sinagog ‘Feth-i Hakani’den (İstanbul’un Fethi) önce mevcuttu. Ahrida (Ohrida, Uhr,Toh Balat) Sinagogu ismini kurucularının geldikleri Makedonya’daki Ohri kasabasından alır.

Bizans döneminde mevcut olduğu 1693 tarihli fermandan anlaşılan bu sinagog Yanbol (Niğbolu) kasabasından göç ederek Balat’a yerleşen Yahudiler tarafından kurulmuş ve adını anılan yöreden almıştır.

1898 tarihli bir fermandan da sinagogun daha önceki bir tarihte “temellerine kadar yandığı” ve yeniden inşa edilmesine izin verildiği anlaşılmaktadır. Dış bahçe kapısı üzerindeki kitabeye düşülen İbrani 5659 tarihi de aynı yılı ifade etmektedir.

İstanbul Vakıflar Baş Müdürlüğü’nün 18 Mayıs 1946 tarihli bir yazısında Çana Sinagogu’nun fetihten önce mevcut olduğu ifade edilir. 1663 yangınından kurtulan bu sinagogun aynı yıl, Haham David Elnekave’nin aracılığıyla, Romaniotlar tarafından Sefaradlara satıldığı bilinmekte.

Fatih sultan Mehmet döneminde açılmış, metruk bir sinagogtur. Fatih ilçesinde, geçmişte önemli oranda bir Musevi nüfus barındıran Balat semtinde yer alan sinagog, Fatih Sultan Mehmet döneminde Selanik’ten İstanbul’a göç eden ve Balat’ta yerleştirilen Museviler tarafından yaptırılmıştı.

Makedonya’nın Kastoria kentinden dönemin din bilgini Matatya Tamar öncülüğünde bu bölgeye yerleşen birkaç Sefarad Musevisi aile tarafından kuruldu.
Fatih Sultan Mehmet döneminde yapıldığı sanılmaktadır. Kapasitesi 150 kisidir.

This website uses cookies to improve your web experience.